EMDR

EMDR Uygulamasında Neden Eski Kötü Anılar Önemlidir?

EMDR Uygulamasında Neden Eski Kötü Anılar Önemlidir?

İnsan çok katlı bir binaya benzer .Doğum ve öncesi toprağın altındaki temeli , ilk katlar bebeklik, çocukluk dönemlerini temsil eder.Yıllar ve yaşam deneyimleri arttıkça kat sayısı artar. Her yaş binanın üzerine eklenen bir kat gibidir. Bu da demek oluyor ki...

EMDR Nedir?

EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir bir yaklaşımıdır. 1987 yılında Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilmiştir. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı problemleri ile ilgili...

EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR’nin keşfedilişi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve uygulamada...

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip...

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR uygulamasında 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü belirtilerin iyiye doğru gitmesi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar...

EMDR Protokolü ve 8 Aşama

EMDR Protokolü ve 8 Aşama

Danışan Geçmişi: Sorunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir ve uygulamanın planı oluşturulur. Hazırlık: Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemlemeye hazır hale getirilir. Değerlendirme: Danışman, danışanın hedef anıyı temsil eden...

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR yaklaşımı, literatürde ‘kısa süreli uygulamalar’ grubunda yer alır. EMDR uygulamasının ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki zor yaşam olaylarının sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve...

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

Sayıları 20’ye yakın kontrollü araştırma sonucunda EMDR’ın danışanların çoğunluğunun zor yaşam olaylarına bağlı izleri önemli ölçüde azaltabileceği veya yok edebildiği, duygu ve düşünceler ile bağlantılı olan etkilerde de etkili olabildiği görülmüştür. EMDR birçok...