EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

EMDR uygulamasında 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır.

Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü belirtilerin iyiye doğru gitmesi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR uygulaması genellikle ‘duyarsızlaştırma’ ve ‘kaynak geliştirme’ üzerinde durur. Her iki uygulama da pozitif dönüşümlü ‘bilateral uyarılma’ sağlar.

Bilateral uyarılma nedir? Bilateral uyarılma beynin sağ ve sol yarım küresinin uyarılması anlamına gelir. Çift yönlü (bilateral) uyarım yönlendirilen göz hareketleri ile görsel; ses ile işitsel veya dokunma ile duyusal (dokunsal) şekilde gerçekleştirilebilir. Görsel uyarılmada göz hareketleri sağa ve sola konumlandırılan hareketli bir parmağı takip ederek veya EMDR makinesindeki sinyalleri takip ederek gerçekleştirilebilir. İşitsel uyarılmada kulaklık yardımı ile sağ ve sol kulağı uyaracak bir ses gönderilir. Dokunsal uyarılmada ise kişi hem sağ hem de sol eli ile kendi vücuduna dokunsal bir uyarım gönderir.

Araştırmalar, hoş olmayan anıların hatırlanması sırasındaki göz hareketlerinin bu anıların canlılığını ve duygusallığını azalttığını desteklemiştir (Hout ve diğerleri, 2011).

Kaynakça: Amano, T., & Toichi, M. (2016). The role of alternating bilateral stimulation in establishing positive cognition in EMDR therapy: A multi-channel near-infrared spectroscopy study. PloS one, 11(10), e0162735.

Van den Hout, M.A., Engelhard, I.M., Rijkeboer, M., Koekebakker, J., Hornsveld, H., Toffolo, M.,… Leer, A. (2011). Bilateral beeps and eye movements in EMDR: taxing of working memory and effects on negative recollections. Behaviour Research and Therapy, 49, 92-98. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2010.11.003