EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR uygulamasında 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü belirtilerin iyiye doğru gitmesi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar...