EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

Araştırma & Kaynak: Faretta, E., & Dal Farra, M. (2019). Efficacy of EMDR therapy for anxiety disorders. Journal of EMDR Practice and Research, 13(4), 325-332.
Yunitri, N., Kao, C. C., Chu, H., Voss, J., Chiu, H. L., Liu, D., … & Chou, K. R. (2020). The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing toward anxiety disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of psychiatric research, 123, 102-113.

EMDR bakış açısında; endişe ve kaygı ile alakalı durumların temelinde bu belirtilere sebep olabilen anılara ulaşılması ve bu anıların sağlıklı bir şekilde tekrardan işlenmesi hedeflenir.

Örneğin; kişide kaygı yaratacak durumların temelinde, özgüven kırıcı anılar yatıyor olabilir. EMDR bakış açısı, kaygının ve endişenin azalması için bu anılara odaklanılması gerektiğini önerir.

2020 yılında 647 kişi ile yapılan bir araştırma sonucunda; EMDR uygulamasının kaygı, panik, davranışsal ve bedensel semptomlar üzerinde fark yaratan bir etkisi olduğu belirtilmiştir. (Yunitri ve diğerleri, 2020)