EMDR ile alakalı literatür taraması ve blog yazısı. İçerik bilgilendirme amaçlıdır.

Araştırma & Kaynak: Natha, F., & Daiches, A. (2014). The effectiveness of EMDR in reducing psychological distress in survivors of natural disasters: A review. Journal of EMDR Practice and Research, 8(3), 157-170.

Doğal afetler sonrasında kişilerde stres, endişe, depresyon ve strese bağlı diğer durumlar ortaya çıkabilir. Yapılan bir literatür taramasındaki 8 adet çalışmanın sonucunda; EMDR uygulamasının doğal afet mağdurları için istatiksel ve klinik olarak psikolojik stresi azaltmada, kaygı, depresyon, korku, fobi ve yas gibi belirtiler üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir.

Buna ek olarak, yapılan 8 araştırmanın 4’ünde sadece 1 EMDR seansından sonra kişilerde klinik bir fark gözlemlenmiştir. Bu sebeple doğal afet sonrası EMDR uygulaması; kaynak, zaman, maliyet açısından uygun olarak belirtilmiştir.