Çocuklarda Fobiler ve EMDR
3 Ocak 2016
EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?
4 Ocak 2016

Panik Bozukluk ve OKB Tedavisinde EMDR’ın Uygulanması

Marcia Whisman, LCSW

EMDR Institute Senior Faculty, Consultant

EMDRIA Board, Approved Consultant

Çeviri
Zeynep Çakırlı, Psikolog
DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü

PANİK BOZUKLUK

“Dehşet, korkunun bir türü değildir. Aslında tam tersi bir durum geçerlidir: bütün korkuların temelinde dehşet vardır...Korktuğumuz şey çoğu zaman çok aşina olduğumuz birşey olabilir.

“Ancak bizi korkutan şey eğer alışık olmadığımız birşeyse, o zaman korku, dehşete dönüşür.”

Martin Heidegger
(The Little Book of Phobias, Joe Kohut)

PANİK, KORKU ve KAYGI

Paniği tanımlarken üzerinde durulması gereken en önemli nokta, panik, korku ve kaygı arasındaki belirli bazı farklılıkları tanımlayabilmektir. Bu terimler, sadece danışanlar tarafından değil, aynı zamanda kaygı üzerinde çalışan terapistler tarafından da genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Bunlar arasında çok fazla ortak nokta olduğu için, bu terimlerin hangi yönlerden birbirine benzer veya birbirinden farklı olduğunu belirlemek önemlidir. Barlow (1988), KAYGIYI hafızada tutulan, yaygın bir affektif ağ olarak tanımlamaktadır. KAYGI, negatif affektin yoğun hissedildiği ve gelecekteki olayların kontrol edilemez ve tahmin edilemez olarak algılandığı, geleceğe yönelik bir duygusal durum olarak nitelendirilmektedir. KORKU ise bilinen potansiyel bir tehlikeden kaçmak için verilen bir alarm tepkisi olarak görülmektedir ve bu durumda organizma harekete geçmek için fiziksel ve bilişsel olarak seferber hale gelir. KORKU, kültürler ve türler arası var olan bir savaş-kaç tepkisidir ve bu tepkinin şiddeti, içinde bulunulan duruma bağlıdır. Gerçek bir korku unsuru olmadığı halde yoğun bir korku yaşandığında verilen korku tepkisine yanlış alarm veya PANİK ATAK denmektedir. Dolayısıyla, Barlow’un modeline göre, fenomolojik olarak KAYGI, KORKU hissi ile aynıdır.